výjezd 17/2020 - 14. června 2020

  Dne 13.06.2020 v 15:58 byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach:
Únik nebezpečných látek do ovzduší,Harrachov,Nový Svět,čp.593,hlásič u karmy hlásí poplach,oznamovatelka nic necítí.
Jednotka vyjela k události s CASem 24 v počtu 1+3.
Při příjezdu na místo události zde byla již hlídka PČR OO Harrachov.
Oznamovatelkou bylo sděleno,že jim v bytě hlásič,který mají u turbo kotle,chvíli hlásil únik CO,ale již opět nehlásí nic.
Jednalo se o byt v podkroví.
Po provedeném průzkumu bylo toto nahlášeno na KOPIS s tím,že jednotka nevlastní žádný detekční přístroj na měření CO a tudíž nemůže nic změřit.
Jednotka společně s uživateli bytu proto vyčkala před domem na příjezd jednotky HZS PS Tanvald,která provedla změření koncentrace CO v bytě.
Měření bylo negativní.Byl zjištěn jen menší obsah kyslíku. Proto bylo uživatelům bytu doporučeno nechat otevřené okno v místnosti s plynovým kotlem.
Následně se jednotka vrátila na základnu.


© 1999 - 2008 dh webdesign | www.d-h.cz |