výjezd 14/2020 - 14. května 2020

  Dne 14.05.2020 v 08:30 byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach:
únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci,Harrachov, mezi Mýtem a Harrachovem.
Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+5.
Při příjezdu na místo události (křižovatka u prodejny NORMA v Harrachově) zjištěn únik ropné látky na silnici I/10 v obou jízdních pruzích směr z Harrachova.
Jednalo se o dle informací o vozidlo zásobující prodejnu NORMA.
Jednotka posypala zasažené místo sorbentem a pokračovala po silnici I/10 směrem z Harrachova.Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald,která posléze odjela na křižovatku na Mýtě s tím,že bude provádět zasypávání uniklé RL směrem na Tanvald.
Jednotce bylo VZ uloženo pokračovat s posypem směrem z Harrachova až na křižovatku na Mýto.
Jednotka dále zasypala sorbentem nejvíce kritická zasažená místa v obou směrech na silnici I/10,která byla zasažena únikem RL. V průběhu zásahu členové jednotky řídili na silnici I/10 průběžně dopravu.
Po příjezdu na křižovatku na Mýtě se jednotka následně dle pokynu VZ vrátila na základnu.
Únikem RL nedošlo ke znečištění okolí či vniknutí RL do vodoteče.
Spotřeba sorbentu 70 kg.


© 1999 - 2008 dh webdesign | www.d-h.cz |