Výjezd 21/2017 - 31. října 2017

  KOPISem jednotce vyhlášen poplach-technická pomoc,odstranění stromu,Harrachov,Nový Svět čp.570,spadlý strom na stodolu,opřený o střechu.
Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+5.
Jednalo o 1 ks vyvráceného smrku,který opřený o stodolu u čp.570.
Stodola a její střecha nebyly poškozeny. Vzhledem k silnému větru a hrozícímu nebezpečí poškození kůlny při možném odstraňování stromu bylo s vlastníkem objektu domluveno,že budou uřezány pouze větve ze stromu a kmen bude ponechán opřený o kůlnu.Kmen si odstraní vlastník objektu.
Větve byly ořezány.
Před odjezdem na základnu byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach-odstranění nebezpečného stavu,Ryžoviště,uvolněný plech na střeše bývalého Discolandu.
Jednotka odjela na místo nahlášené události.
Objekt je nevyužíván a neobydlený. Nachází se v místě,kde nehrozí bezprostřední ohrožení života.
Proto bylo po domluvě s KOPISem provedeno zajištění zákazu vstupu osob do blízkosti okolí objektu výstražnou páskou.
Pak se jednotka vrátila na základnu.


© 1999 - 2008 dh webdesign | www.d-h.cz |