Soutěž 2015 - 20. května 2015

  Harrachov hostil okrskovou soutěž hasičů

Po sedmi letech se na harrachovském běžeckém stadionu u Skicentra v neděli 17. 5. 2015 uskutečnila soutěž v požárním sportu mužů a žen dobrovolných hasičů okrsku Rokytnicko.

Počasí v uvedený den sice bylo chladnější, nicméně nepršelo a tak mohly proběhnout obě plánované disciplíny související s tímto sportem. Tedy běh na 100 m s překážkami a požární útok. Z celkového prvenství v týmovém podání se v mužích opět radovali hasiči z Vilémova (tým A), překvapením pak bylo druhé místo mužstva z Rokytnice, bronzová příčka náleží týmu Vilémov B. Naopak poslední příčka patří z důvodu nedokončení požárního útoku domácímu výběru, tedy Harrachovu.

V ženách bylo medailové dělení podstatně jednoduší, neboť startovala jen dvě družstva. První místo obsadila děvčata z Vysokého nad Jizerou, druhé byly reprezentantky z Rokytnice nad Jizerou. Nejlepšími jednotlivci na zlatých příčkách se shodně stali Vojtěch Růžička (Vilémov A) a Josef Mládek (Jablonec n. J. A) se započteným časem 18,6 vteřin. Mezi ženami pak Michaela Hnyková (Vysoké n. J.) s nejlepším časem 24,0 vteřin.

Příštím hostitelem okrskové soutěže bude v září tohoto roku Vilémov, neboť mezi sbory rokytnického okrsku došlo ke společné dohodě, že kvůli termínovým kolizím v jarním období bude lepší uspořádat toto klání pro následný soutěžní rok v ranně podzimním čase. Do Harrachova by se měla soutěž vrátit na podzim roku 2021.

Pořádající harrachovští dobrovolní hasiči touto cestou děkují městu Harrachov za poskytnutí a posekání plochy běžeckého stadionu, Klasickému areálu Harrachov o.p.s. za půjčení objektu pro zázemí soutěže. Dále pak rokytnickým hasičům za poskytnutí mobiliáře v podobě laviček a stolů. Soutěžní vybavení dodal SDH Jablonec nad Jizerou a SDH Rokytnice nad Jizerou. Děkujeme též SKP Harrachov za půjčení stanů. Poděkování naleží i hotelu OREA Resort Sklář, který zapůjčil ohřívací vařiče a sponzorsky připravil zelnou polévku. Gulášek pak uvařil hotel Rýdl. Velmi děkujeme pracovníkům městské údržby za pomoc při transportu závodnického vybavení od sousedních sborů tam i zpět. V neposlední řadě patří velký dík všem členům SDH Harrachov, kteří svou pomocí přispěli ke zdárnému a hladkému průběhu soutěže (technická četa, doplňování vody, soutěžící, rozhodčí, občerstvení).

M. Soukup (ve spolupráci s M. Bartošem)
© 1999 - 2008 dh webdesign | www.d-h.cz |