Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

Výjezd 4/2019 - 14.1.2019 v 19:34

KOPISem jednotce 11.01.2019 ve 13:39 vyhlášen poplach:
technická pomoc,odstranění stromu,Harrachov,Nový Svět,čp.62,bříza leží na domě u souseda na střeše.
Jednotka vyjela na místo události s CASem 24 v počtu 1+4.
Událost nebyla zaslána na výjezdový tablet.
Při příjezdu na místě události zjištěna pod tíhou sněhu ohnutá bříza u čp.63,která ležela na střeše sousedního čp.64. Na místě byli vlastníci čp.63 a 64.
Vzhledem k tomu,že nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí a nedošlo k žádné škodě na majetku,bylo rozhodnuto,že se pouze část břízy ležící na střeše očistí od sněhu a bříza bude ponechána tak jak je s tím,že vlastník pozemku u čp.62 si zajistí její následné pokácení odbornou firmou.
Na místo přijela jednotka HZS PS Tanvald.
Jelikož se na střeše čp.64 nenacházel žádný výlez na střechu, bylo nutno pro přístup na střechu použít nastavovací žebřík, Následně byla bříza očištěna od sněhu.
Pak se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

 

 

 

Tiskni stránku