Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

výjezd 15/2017 - 7.9.2017 v 21:22

Dne 6.9.2017 v 15:15 hodin byl KOPISem jednotce vyhlášen poplach:

Požár,    nízké budovy Harrachov, čp 501, požár penzionu Pretty,celkem 3  patra,dým ze střechy.

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s CASem 24 a 1+2 s CASem 32. Při příjezdu se na místě události nacházela hlídka PČR OO Harrachov.

Průzkumem bylo dále  zjištěno, že požár se nachází na střeše objektu v  zadní části objektu,a že se uvnitř objektu nikdo nenachází .Toto bylo nahlášeno na KOPIS.

Na místě události byl spoluvlastník objektu . Před příjezdem jednotky  odpojil přívod plynu a el. energie a snažil se oheň uhasit pomocí RHP.

Z Kopisu bylo potvrzeno vyslání 2 ks výsuvného žebříku. Dále byl vytvořen jednotkou 1x dopravní proud B z CASu 32 a 2x útočný  proud "C" , oba útočné proudy do zadní části objektu na střechu,jeden po  žebříku.

Jednotka zahájila společně s dalšími  jednotkami,které se dostavily na  místo události hašení objektu.

Po příjezdu jednotky HZS PS Tanvald převzal VZ velitel jednotky HZS.

CAS  24 byl po příjezdu zbylých jednotek VZ určen ke kyvadlovému doplňování  vody do CAS 32, která zásobovala 2 útočné proudy.

Hašení bylo prováděno současně  z venku i zevnitř objektu.Členové  jednotky pomáhali s hasením a rozebíráním konstrukcí a s evakuací  předmětů z objektu.

Následně po lokalizaci a likvidaci požáru byla provedena kontrola  termokamerou a na základě kontroly bylo VZ přikázano dohašení drobných ohnisek.

Po likvidaci požáru  cca V 19.00 hodin bylo místo zásahu předáno VZ   místní jednotce k dvanácti hodinovému dohledu a kontrole. V této době byly příslušníky jednotky prováděny prohlídky objektu a  dohašovány drobná ohniska požáru včetně rozebírání konstrukcí.

V průběhu  dohašování došlo k prasknutí plastového rozvodu vody v objektu a  jednotkou bylo provedeno uzavření přívodu vody do objektu.

Poté bylo místo zásahu předáno cca dne 7.9.2017 v 7:30  spoluvlastníkovi  objektu s tím,že jeden proud C do objektu byl jednotkou ponechán na  místě.

Pak se jednotka vrátila na základnu. 

 

 

 

Tiskni stránku