Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

Výjezd 8/2017 - 6.7.2017 v 20:07

Dne 5.7.2017 v 11:57 hodin byl jednotce KOPISem vyhlášen poplach:
CAS 24, únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci, Harrachov čp.455,únik oleje z OA na silnici u hotelu Centrum.
Jednotka vyjela na místo události v počtu 1+3.
Při příjezdu se na místě události ( poblíž křižovatky místní komunikace se silnicí III/01021) nacházel OA Renault Clio,který měl prasklou levou přední poloosu.
Z vozidla vytékal na místní komunikaci olej.
Ve vozidle se nikdo nenacházel. Vlastník a řidič vozidla byl mimo vozidlo.
Nikdo nebyl zraněn.
Příslušníci jednotky zajistili vozidlo proti pohybu a posypali vyteklý olej na komunikaci sorbentem.
Na místo přijela dcera vlastníka vozidla a jednotka HZS PS Tanvald. Následně bylo vozidlo odstraněno mimo komunikaci a předáno dceři vlastníka vozidla. Komunikace byla zametena,uklizena a zprůjezdněna.
Únikem oleje z vozidla nedošlo ke znečištění okolí nebo vniknutí oleje do vodoteče nebo kanalizace.
Poté se jednotka vrátila na základnu.

 

 

 

Tiskni stránku