Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

Výjezd 23/2016 - 6.10.2016 v 20:22

Dne 6.10.2016 byl jednotce vyhlášen KOPISem v 10:35 poplach:

Technická pomoc,odstranění nebezpečných stavů,Harrachov,auto v potoce na boku,nic neteče,10cm hloubka vody,nikdo uvnitř.

Na místo události vyjela jednotka s CASem 24 v počtu 1+3.

Při výjezdu na místo události upřesněno KOPISem místo události-Vinárna pod Čerťákem.

Při příjezdu na místo zjištěn automobil VW Transporter na boku v korytě Ryzího potoka,který zde protéká.Z vozidla nevytékaly žádné kapaliny.

Průzkumem bylo zjištěno,že ve vozidle se nikdo nenachází.Řidič vozidla byl v prostoruu vstupu do objektu Vinárny.Vozidlu zřejmě špatně dle informací od řidiče fungovala ruční brzda,protože sjelo do potoka samo,řidič byl v tom okamžiku mimo vozidlo.

Na místo přijela hlídka OOPČR Harrachov.

Jednotka provedla zajištění vozidla,protipožární opatření a odpojila akumulátor.Jednotka požádala KOPIS o vyslání autojeřábu na vyproštění vozidla.

KOPISem bylo sděleno,že autojeřáb společně s jednotkou HZS PS Semily jsou již na cestě k místu události.

Na místo události se dostavil i zástupce KRNAPu,ÚP Harrachov,který po zjištění,že nedošlo k úniku látek do vodoteče odjel.

Členové jednotky potom vyklidily a zprůjezdnily příjezdovou komunikaci k místu události a ořezali překážející větve břehových porostů.

Na místo přijela jednotka HZS PS Semily s CASem a autojeřábem.

Poté členové jednotky asistovali při vyprošťování vozidla z potoka.

Po vyproštění vozidla z potoka a jeho ustavení na komunikaci se jednotka na pokyn VZ vrátila na základnu.

 

 

 

Tiskni stránku