Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

Představení zakoupené techniky - 18.9.2011 v 12:53

Ve dnech 13. a 14.září 2011 hostil Harrachov, konkrétně OREA Vital hotel Sklář, výroční konferenci Operačního programu spolupráce ČR – Polsko, na které byly představeny některé úspěšně realizované projekty. Svůj prostor zde dostali i harrachovští dobrovolní hasiči společně se svými polskými kolegy.

Společně zde totiž prezentovali zakoupenou techniku, jež byla pořízena při realizaci projektu s krkolomným názvem „Tvoření integrovaných polsko-českých struktur spolupráce v oblasti předcházení a odstraňování následků živelných pohrom v přeshraničním pásmu“, jehož vedoucím partnerem bylo město Piechowice. Harrachovská jednotka sboru dobrovolných hasičů si tak díky tomu pořídila terénní čtyřkolku s vybavením i pro náročné zimní zásahy.

Do projektu rovněž zapojená sousední obec Kořenov si také převážně pro zimní čas zakoupila speciální nákladní vozidlo vybavené pluhem či sněžnou frézou. Kolegové z Polska, na jejichž bedrech tento projekt stál, si do své výbavy pořídili dva zásahové hasičské vozy (Piechowice a Sklarska Poreba) a také jeden sněžný skútr s přenosnou stříkačkou s kalovým čerpadlem (Stara Kamienica). Stručnou prezentaci již skončeného výše zmíněného projektu učinil místostarosta Kořenova Stanislav Pelc. Za samosprávu města Harrachova byl na prezentaci přítomen místostarosta Oldřich Jakubec.

technika
Představitelé partnerských měst v projektu

Uvedený projekt byl realizován více než dva roky. Za tu dobu bylo vedle zakoupené techniky vybudováno společné polské – české přeshraniční centrum evakuace a pomoci obyvatelstvu, které vzniklo budově hasičské zbrojnice v Piechowicích. Dále byly zorganizovány tři odborné semináře a také jedno společné cvičení provedené za účelem vyzkoušení zakoupené techniky a spolupráce hasičů z obou stran hranice. Místem jeho konání byla na konci května pohraniční osada Jakuszyce. Navíc nepočítaně za tu dobu bylo uskutečnění různých pracovních schůzek a setkání společného týmu projektu. Vzájemná spolupráce v rámci realizovaného projektu dává velké naděje i pro pokračování v letech následujících, byť na společně ostré zásahy českých a polských hasičů v době „Schengenu“ zatím moc dobře nepamatují stávající právní předpisy. Je teď na vládách obou států, aby toto upravily dle současných podmínek naprosto volného příhraničního pohybu. Vždyť neštěstí nezná hranic a sousedé by si měli pomáhat.

technika technika
Technika před Sklářem

 

 

   [ms]

 

 

 

Tiskni stránku