Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

Pět dubnových zásahů - 2.5.2011 v 15:43

Během měsíce dubna roku 2011 se harrachovští dobrovolní hasiči rozhodně nenudili, mimo pořádání veřejných společenských akcí (Velikonoce, Pálení čarodějnic) vyjeli i k pěti zásahovým událostem.

2. 4. 2011 – 8:39 až 11:04 hod
Operačním dispečinkem v Semilech byl jednotce vyhlášen poplach „Únik nebezpečné látky, provozní náplně vozidla v úseku Harrachov – Desná, komunikace I/10“. Jednotka vyrazila na bývalý hraniční přechod a zahájila likvidaci ropného produktu na komunikaci I/10. Zasažená místa byla posypána sorbentem. V 9:29 hod, když se nacházela zásahová jednotka pod hotelem Karolína, byl vyhlášen další poplach „Dopravní nehoda u bývalé pily Janov + únik paliva“. Dva členové s cisternou vyrazili na místo, zbylí členové pak pokračovali v likvidaci ropného produktu na komunikaci. Při příjezdu na místo nehody již zde byla hlídka harrachovských policistů. Z havarovaného vozidla byl odpojen akumulátor a zastaven únik paliva. Následně byla posypána dotčená komunikace sorbentem v místech úniku paliva. Vozidlo bylo mimo komunikaci. Příčinou havárie byl smyk po ropném produktu na komunikaci. Po ukončení tohoto zásahu jednotka pokračovala v likvidaci ropného produktu těch nejpostiženějších míst na úseku mezinárodní komunikace až do Desné v Jizerských horách. Následně se jednotka vrátila na základnu. Spotřeba sorbentu činila 90 kg.

11. 4. 2011 – 19:43 až 20:55 hod
Operačním dispečinkem v Semilech byl jednotce vyhlášen poplach „Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci před křižovatkou na Harrachov“, jednotka vyjela po mezinárodní silnici směrem na Kořenov. Za křižovatkou na Mýtě se ve stoupání nachází po levé straně vozovky odpočívadlo, zde se již nacházela hlídka Police ČR z Harrachova. Jednotka provedla průzkum místa události a zjistila, že se zde nachází olejová skvrna o velikosti zhruba 5x20 metrů a nezasahuje přímo do vozovky. Při bližším průzkumu bylo zjištěno, že se nejedná o olej, ale o naftu. Jednotka posypala naftovou skvrnu sorbentem a přesvědčila se, zda látka neuniká dále do okolí, nesledně se pak jednotka odebrala na základnu.

17. 4. 2011 – 10:40 až 11:05 hod
Policií ČR Harrachov byl nahlášen spadlý strom v Harrachově v Zakoutí. Toto bylo nahlášeno na operačním dispečinku a jednotce byl vyhlášen poplach. Jednotka vyjela na místo zásahu čtyřkolkou Arctic Cat v počtu dvou členů. Pří příjezdu na místo zjištěn spadlý strom na místní komunikaci v Zakoutí. Tento strom zasahoval do celé šíře. Následně byl strom jednotkou rozřezán a odklizen mimo komunikaci. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.

28. 4. 2011 – 20:28 až 21:20 hod
Operačním dispečinkem v Jablonci telefonicky a následně semilským dispečinkem akusticky byl akusticky jednotce vyhlášen poplach „Požár na pile Janov v k. ú. Harrachov. Na místo vyjela jednotka v počtu 1+3 s cisternovým vozem Tatra. Při příjezdu na místo zde již byla jednotka profesionálních hasičů ze stanice Tanvald, a to se dvěma cisternami, která právě prováděla dohašování doutnajících zbytků dřevní hmoty (štěpků). Veliteli zásahu bylo sděleno, že se nejedná o žádný požár, protože zde pálení bylo místní jednotce dobrovolných hasičů řádně nahlášeno zástupcem nového vlastníka bývalé pily, firmou ADOS CZ, a to již od 27.4.2011. Následně jednotka asistovala při dohašování (rozhrabání zbytků dřevní hmoty). Pak se na pokyn velitele zásahu vrátila na základnu.

30. 4. 2011 – 10:20 až 11:50 hod

Požár v prostoru bývalé pily Janov

SDH


V den pálení čarodějnic byl semilským dispečinkem vyhlášen jednotce poplach „Požár v prostoru bývalé pily Janov“. Na místo vyjela jednotka v počtu 1:3 s cisternovým vozem a čtyřkolkou. Při příjezdu na místu tu již opět byla jednotka HZS z Tanvaldu a hlídka harrachovského oddělní Policie. Jednalo se o doutnající zbytky dřevní hmoty z pálení, které bylo nahlášeno před několika dny. Jednotka asistovala při dohašování (rozhrabování dřevní hmoty) a doplňovala ze své cisterny vodu do cisternového vozu HZS, ze kterého byl vytvořen jeden proud C pro hašení. Tato cisterna pak byla ještě doplňována z plovoucího čerpadla harrachovských hasičů. Po ukončení zásahu bylo velitelem zásahu předáno veliteli jednotky požářiště a bylo domluveno, že každé dvě hodiny po dobu osmi hodin bude prováděna kontrola prostoru. Ukončení kontroly, která dle ujednání proběhla průběžně za pomocí čtyřkolky, pak bylo nahlášeno na semilský dispečink.

   [ms]

  

 

 

 

Tiskni stránku