Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

Podařený počátek adventu - 30.11.2010 v 15:34

Historická premiéra adventního odpoledne u hasičů proběhla nad očekávání. A zdá, že by to mohl být zárodek pro další takové akce do následujících let.

Letos se první adventní neděle co do počasí určitě vydařila. Sice mrzlo a bylo zcela beze srážek, a to dávalo slibné očekávání, že se adventní hasičské odpoledne neskončí fiaskem. Vše bylo dle plánu připraveno a tak se očekával příchod návštěvníků.Těch zpočátku v poobědovém čase nebylo mnoho, ale s postupem hodinových ručiček ke čtvrté hodině kdy mělo začít rozsvícení vánočního stromu před radnicí lidiček toužících dát si svařené víno, krkonošskou sejkoru či teplou uzenku přibývalo. Mnozí také neodolali bohaté nabídce nákupu krásných adventních věnců a jiného vánočního zboží vyrobených dětmi z rokytnické speciální školy.


„Pořádání adventní odpoledne bylo pro nás hasiče novinkou a jsem rád, že premiéra se vcelku zdařila. Dle ohlasů, které mám, i veřejnost byla spokojená. Chci poděkovat všem členům SDH, kteří i přes nabitý čas v osobním volnu, přišli pomoci s konáním akce. Mám za to, že to je nový přírůstek do celoročního diáře aktivit našeho hasičského sboru.“ Řekl starosta SDH Martin Soukup.

Příští hasičskou veřejnou akcí bude tradiční hasičský bál, ten je naplánován nově kvůli nabitému lednu (lety na lyžích, pořádání výroční valné hromady…) na 12. února 2011. Přesné místo konání bude upřesněno.

V rámci společenských aktivit roku 2010 SDH Harrachov mj. uspořádal: hasičský bál, občerstvení při příjezdu Krakonoše, Velikonoce u hasičů, pálení čarodějnic, letní táborák

 

   [ms]

 

 

 

Tiskni stránku