Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

První půlka srpna ve znamení tří zásahů - 18.8.2010 v 15:54

6.8.2010 – 22:56 hod
Operačním střediskem v Semilech byl vyhlášen jednotce poplach ve znění – Technická pomoc, rozvodněná Mumlava na běžeckém stadionu, kde je dočasně zřízen stanový tábor pro účastníky festivalu Keltská noc. Při příjezdu na místo byl harrachovskou jednotkou proveden průzkum. Z důvodu intenzivních v tom čase došlo ke zvednutí hladiny toku Mumlava a hrozilo bezprostředně vylití tohoto toku ze břehu a zatopení stanového tábora, který s tokem bezprostředně sousedil.

Rokytnice - požár

Toto bylo ohlášeno telefonicky na operační středisko. Na místo také dorazila hlídka obvodního oddělení Policie. Byl také informován starosta města, který se na místo zásahu v zápětí dostavil. Mezitím bylo nahlášeno zaplavení části okolí kolem objektu bývalé dětské ozdravovny. Na místo byli vysláni dva členové výjezdové jednotky, aby poučili na místě přítomné na možnou evakuaci objektu. Mezitím ve stanovém táboře členové jednotky řídili přemísťování stanů, které bezprostředně sousedily s tokem Mumlavy.

Na místo přijel též velící důstojník HZS – velitel stanice Semily. Vzhledem k tomu, že přestalo pršet, hladina toku Mumlava začala pomalu klesat. Po provedeném přemístění stanů a kontrole obou míst zásahu se jednotka vrátila na základu, následně po domluvě s velícím důstojníkem provedli dva členové naší jednotky na čtyřkolce objížďku toků v Harrachově a kontrolu průtočnosti mostních objektů na tocích.

7.8.2010 – 11:25 hod
Operačním střediskem Semily vyhlášen poplach ve znění – Rozvodněný a ucpaný potok. Přesné místo nebylo známo. Na základě znalostí místních podmínek byla vytipována lokalita u bývalé ozdravovny. Na místo vyjelo cisternové vozidlo se čtyřčlennou posádkou. Při příjezdu na místo byla zde skutečně zjištěna překážka pod mostní konstrukcí v toku Bílá voda, která zmenšovala průtočný profil pod mostem a rozlití toku na sousední pozemek. Následně byl průtočný profil mostu uvolněn (odstranění jednoho kusu klády a dopravní značky).

Na místo dorazila také jednotka profesionálních hasičů ze stanice Velké Hamry. Jelikož z důvodu stále trvajícího intenzivního deště hladina toku stoupala a docházelo ke stále většímu vylévání toku, bylo velitelem zásahu rozhodnuto o preventivní ochraně objektu pomocí pytlů s pískem. Na místo dále dorazil dopravní automobil Avia s dalšími členy výjezdové jednotky a terénní zásahová čtyřkolka, která dovezla pytle. K zásahu se také dostavil starosta města, který zajistil písek od firmy ADOS CZ. V místě operovala též hlídka místní Policie, která provedla uzavírku komunikace. Jeden člen naší jednotky společně s jedním profesionálním hasičem zároveň provedli na čtyřkolce kontrolu průtočnosti všech mostních objektů na tocích v Harrachově.

Rokytnice - požár

Ostatní členové společně plnili pytle s pískem a utěsňovali jimi dveřní otvory. Dále čtyři členové výjezdové jednotky provedli zabezpečení dalšího potencionálně ohroženého objektu u říčky Kamenice navezením několika pytlů s pískem a provedli poučení vlastníků této nemovitosti. Vzhledem k tomu, že intenzita deště začala klesat, došlo k poklesu hladiny toku. Po dokončení utěsňování byly zbylé pytle ponechány na místě jako záloha a místo bylo předáno veliteli zásahu naší výjezdové jednotce. Po domluvě s dotčenými vlastníky byla ujednána preventivní kontrola ohrožení míst v následujících čtyřech hodinách s nahlášením veliteli zásahu.

V rámci kontroly byl zároveň zprůtočněn profil lávky na Mumlava za ČOV. Bohužel lávka v lokalitě Rybárna tlaku velké vody neodolala a je jednou ze škod na majetku města při tomto živelném řádění.

9.8.2010 – 20:32 hod
OPISem Semily vyhlášen jednotce poplach ve znění – Požár dopravního prostředku, uvnitř vozidla tlakové láhve s CO2. Při příjezdu na místo v centru města již zde čekal vlastník tohoto vozu zn. Citroen. K zásahu byla také vyslána jednotka hamerských profesionálů.

Majitelem vozidla bylo sděleno, že se v této dodávce nalézají dvě láhve s CO2, a že zaslechl jakousi ránu, domníval se, že došlo k výbuchu a následnému požáru vozidla. Při průzkumu nebyly patrny vůbec žádné známky požáru ve voze. Po otevření bočních dveří vozidla byly nalezeny ony dvě láhve s CO2, u nichž z jedné unikal zmíněný plyn. Poškození láhev byla členy naší jednotky vynesena z automobilu do prostoru přes komunikaci pod parkoviště a zabezpečena, toto bylo nahlášeno na semilský dispečink a na základě toho byla jednotka profesionálů vrácena na základnu. Prázdná tlaková láhev byla předána nazpět jejímu vlastníkovi, který byl upozorněn na možná rizika při zacházení s prázdnou láhví (riziko omrzlin). Na místo též dorazila hlídka místního oddělení Policie. Poté se jednotka vrátila na základnu. Příčinou úniku plynu byla technická vada na ventilu tlakové láhve.

 

   [ms]

 

 

 

Tiskni stránku