Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

Náhlý přívalový déšť nadělil hasičům práci - 10.6.2010 v 17:49

V rámci druhého červnového týdne se harrachovští dobrovolní hasiči rozhodně nenudí. Díky přívalovému dešti byli ve středu 9.6.2010 souběžně povoláni ke dvěma na sebe nezávislým událostem.

Jednotce byl v podvečerních hodinách telefonicky nahlášen vytopený byt v č.p. 97 u sklárny a sesuv půdy u č.p. 39 (u chaty Koruna). Tímto byl celé jednotce vyhlášen poplach a toto nahlášeno na OPIS Semily. Na místa nahlášení vyjela cisterna Tatra a též dopravní automobil Avia. Při příjezdu k domu č.p. 97 byl zjištěn vytopený byt v přízemí tohoto objektu povrchovými vodami z přívalového deště. Voda z bytu byla odčerpána plovoucím čerpadlem PP 800. Vykopáním rýhy a jejím svedením a zaústěním do stávající šachty dešťové kanalizace bylo zamezeno dalšímu vnikaní vody do uvedeného bytu.

Při příjezdu k druhému ohlášenému místu u chaty Koruna byl zjištěn drobný sesuv půdy svahu stávající odstavné plochy vlivem podmáčení. Vlastní stabilita sousedící místní komunikace třetí třídy nebyla nikterak ohrožena. Zde nacházela zaparkovaná technika (zařízení staveniště stavby vodovodního přivaděče), toto bylo ohlášeno operačnímu dispečinku, s tím že on toto nahlásí Policii ČR, která zajistí u vlastníka techniky její přeparkování na méně ohrožené místo.

dětský den 2010

Vzhledem k tomu, že vlivem přívalového deště došlo ke zvednutí hladiny vodotečí, jednotka za pomocí Avie provedla objížďku toků v Harrachově a kontrolu průtočností mostních objektů na tocích. Až poté se zasahující jednotky vrátily na základu.

   [ms]

 

 

 

Tiskni stránku