Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

Vinou závady na vozidle vytekl olej na komunikaci - 8.6.2010 v 10:42

V pondělí sedmého června po půl třetí odpoledne byla harrachovská jednotka dobrovolných hasičů alarmována za pomocí SMS zprávy k dopravní nehodě, při níž došlo k úniku ropné kapaliny na jednu z místních komunikací.
                                           
Operačním dispečinkem v Semilech byl vyhlášen jednotce poplach – dopravní nehoda – vyteklý olej na komunikaci u benzinové pumpy, poblíž silnice I/10. Při příjezdu na místo zjištěn únik oleje z nepojízdného vozidla Avia převážejícího na korbě malý nakladač. Řidič postiženého vozidla nehodu telefonicky oznámil na Policii ČR a ta následně informovala operační středisko hasičů. Uniklým olejem byla zasažena část místní komunikace mezi domy č.p. 350 a 61 na Novém Světě v délce cca 50m. Následně byla zahájena likvidace ropného produktu. Jako sorbent byl použit Vapex.

dětský den 2010 dětský den 2010

Zasažená část komunikace jím byla posypána a následně zametena. Únikem oleje nedošlo k žádnému znečištění okolí nebo vodního zdroje či dešťové kanalizace.

Jelikož při zásahu neasistovala policie, byla členy jednotky částečně řízena doprava. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.

   [ms]

 

VAPEX - ABSORBENT

VAPEX - ABSORBENT má vysokou schopnost absorbovat ropné látky. Při styku se směsí vody a ropných produktů absorbuje přednostně ropné produkty. Vapex ropné látky absorbuje a ztmavne.

Vlastnosti:

  • - tepelné použití je - 200 °C + 900 °C.
  • - Expandovaný perlit je biologicky a chemicky neutrální, nehořlavý a zdravotně nezávadný. Při hydrofobizaci se povrch zrn pokryje nesmáčivým, vodoodpudivým povlakem.

    Postup při použití:

    Nežádoucí ropné látky se odstraňují tak, že se místo posype VAPEXEM a nechá se působit. Po krátké chvíli VAPEX ropné látky adsorbuje, ztmavne, a můžeme jej z místa odstranit. Při použití na vodních tocích se zabrání rozptýlení VAPEXU použitím norných stěn, umístěných ve směru vodního toku pod aplikovaným VAPEXEM.

 

 

 

Tiskni stránku