Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

Nová evidence „pálení“ na webu HZS LK - 13.4.2010 v 15:42

Od začátku letošního roku najdou občané i podnikatelské subjekty a organizace v pravém horním rohu úvodní stránky webu www.hzslk.cz  ikonku s názvem "pálení klestí" pro vstup k formuláři sloužícímu k evidenci pálení biologického odpadu.

V tomto formuláři je nutné vyplnit datum a hodinu začátku i konce plánovaného pálení, jméno osoby, která je za pálení odpovědná, její číslo na mobilní telefon a e-mailovou adresu. Dále místo pálení, například město, obec, část obce, ulici, případně vhodný blízký orientační bod. Ve spodní části stránky se nachází mapa, na které si každý může najít místo, kde chce pálit. Kliknutím levého tlačítka myši se na mapě objeví bod a automaticky se zobrazí souřadnice GPS zvoleného místa. Na konci stránky je tlačítko odeslat, kterým se potvrdí všechny zadané údaje.

havárie u Sporthotelu

Jednotka sboru harrachovských dobrovolných hasičů touto cestou dále upozorňuje, že výjezdy k nenahlášeným pálením rozhodně nejsou zadarmo, nepočítaje drahocenný čas každého ze členů výjezdové jednotky, je tedy na místě provést malou rekapitulaci na co vše zákonné normy pamatují a postihují:
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pamatuje i na vypalování porostů. Podle jednoho z ustanovení nesmí fyzické ani právnické (podnikající) subjekty nesmí vypalovat porosty, jinak se dopouštějí přestupku, za který jí může příslušný orgán HZS uložit pokutu až do výše 25.000,- Kč. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. O tomto všem jsou dotčené osoby povinny informovat o této jejich chystané činnosti územně příslušný odbor HZS. Při porušení této povinnosti se dopouští příslušná osoba správního deliktu a za toto jí může být uložena pokuta až do výše 500 tis Kč!!

Pálení klestí je také nutné telefonicky předem oznámit na telefonní číslo profesionálních hasičů, tedy na OPIS HZS LBK, územní odbor Semily – tel: 950 485 111. Po tomto i případně (jedná-li se o katastr Harrachova) na Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Harrachov – tel: 481 529 222

[ms]

 

 

 

Tiskni stránku