Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

Zpráva o činnosti SDH Harrachov za rok 2009 - 27.1.2010 v 11:44

Členská základna SDH čítá ke dni 31.12.2009  celkem 98 členů, z toho 85 členů starších patnácti let, 13 mladých hasičů. V loňském roce opustil naše řady navždy dlouholetý člen bratr Hlava.

A nyní již k bilancování.

V rámci organizace veřejných společenských akcí jsme během minulého roku tradičně uspořádali lednový hasičský bál, zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše (21.3.2009),  velikonoční hasičskou neděli (12.4.2009), dále pak během léta proběhly dva hasičské táboráky (26.6. a 28.8.). V květnu při příležitosti Dne matek a svátku patrona všech hasičů sv. Floriana jsme uspořádali společenský večer v hasičské zbrojnici s hudbou a občerstvením. Nezapomněli jsme ani na významná životní jubilea našich starších členů, které jsme osobně navštívili a předali jim malý dárek. Touto cestou náleží poděkování za tuto činnost br. Jiřímu Halamovi, jenž se o tuto agendu náležitě stará.

Naše hasičská udírna byla zapůjčena i pro pořádání sportovních událostí (volejbalové klání a nohejbalové turnaje).

V rámci družebních aktivit nechyběli jsme ani při oslavách výročí vzniku SDH Polubný, SDH Desná II a SDH Rokytnice nad Jizerou.

Na státní svátek dne 28.9.2010 jsme po čase uspořádali výlet pro členy našeho SDH, a to netradiční formou – vlakem a autobusy z Jablonce nad Jizerou do Harrachova. Pro zajímavost jsme v rámci tohoto putování navštívili dva kraje, tři okresy a najeli téměř 100 kilometrů!

Během roku 2009 do naší garáže přibyl přírůstek v podobě terénní čtyřkolky s vybavením. Stalo se tak v rámci projektu financovaného z evropského fondu česko -  polské spolupráce. Je škoda, že obdobný záměr pořídit nové cisternové vozidlo v rámci schvalování této dotační podpory nevyšel a soudě dle stavu ještě alokovaných finančních prostředků v tomto fondu si troufám říci, že již je marné seKlikněte pro zobrazení původního obrázku snažit získat peníze v tomto programu.


Jinak je průběžně o všech našich akcích a zásahových výjezdech informováno v Harrachovském zpravodaji a  také na oficiálních internetových stránkách SDH Harrachov – www.harrachov.cz/hasici , o které se smluvně stará pan Daniel Hloušek.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členkám a členům našeho sboru, kteří se aktivně podíleli na všech akcích, které souvisely s prací SDH, nebo obohacovaly náš kulturní život. Věřím, že rok 2010 se bude plně vyvíjet dle plánů v oblasti našeho SDH i soukromém životě vás všech. Zároveň chci vyslovit poděkování představitelům samosprávy města Harrachov za podporu a dobrou spolupráci při činnosti našeho SDH.

Martin Soukup – starosta SDH Harrachov,
23.1.2010

 

 

 

Tiskni stránku